Interim Manažment v Európe naďalej výrazne napreduje – Trendy IM v Európe podľa prieskumu INIMA 2024

Všetci v TOP HEADS sme už netrpezlivo očakávali výsledky nového prieskumu európskych interim manažérov, ktorý každý rok realizuje INIMA – Medzinárodná sieť asociácií interim manažérov. 

Dnes vám prinášame sumár toho najpodstatnejšieho, ale kompletný prieskum nájdete tu

Európske spoločnosti sa ocitli v situácii, keď už tradičný model zamestnávania  zamestnancov na všetky pozície vo firme nepostačuje, alebo nie je finančne udržateľný. Stále viac spoločností prichádza na to, že nezávislí profesionáli predstavujú zásadný zdroj potrebnej expertízy. Dôvod je jednoduchý – rôznorodosť a komplexnosť požadovaných zručností narastá, konkurencia je čoraz väčšia a technologické inovácie (ako napr. umelá inteligencia) menia a transformujú všetky sektory. Odborníkov a expertov na mnohé oblasti je na trhu málo a často je pre spoločnosti príliš nákladné, aby ich zamestnali na trvalý pracovný pomer. Umožnenie práce na diaľku a hybridnej práce však otvorili nové možnosti získania odborných zručností. A keďže spoločnosti musia držať krok s rastúcimi požiadavkami trhu, mať k dispozícii potrebnú expertízu v správnom čase a „na požiadanie“, je dnes už nevyhnutné. A presne to predstavujú a ponúkajú interim manažéri. 

Typický predstaviteľ interim manažéra v Európe je muž, päťdesiatnik, ktorý má  5-12 rokov skúseností ako interim manažér. Seniorita skúseností bola rôznorodá – Nemecko (10,3 rokov skúseností), Švajčiarsko (12,4 rokov) a Spojené Kráľovstvo (11,4 rokov) sú výrazne aktívne a vyspelé interim trhy, pričom Francúzsko (6 rokov), Portugalsko (6,8 rokov) a Španielsko (5,2 rokov) predstavujú menej aktívne a menej vyspelé trhy. Prieskum tiež zaznamenal zvýšenie priemerného veku interim manažérov, čo odráža trend vyhľadávania skúsenejších profesionálov v danej oblasti. Účastníci tohto prieskumu prešli z trvalého zamestnania na dráhu interim manažéra priemerne vo veku 48 rokov. 

Počet žien v segmente interim manažmentu rastie. Na väčšine trhov sa za posledné roky udržalo alebo zvýšilo percentuálne zastúpenie interim manažérok na európsky priemer 14%, čo je však menej, ako by bolo žiaduce. Poľsko (30%), Francúzsko (20%) a Spojené Kráľovstvo (20%) vedú v zastúpení žien v interim rolách, pričom Česko (8%), Taliansko (9%), Lichtenštajnsko (8%) a Španielsko (5%) sú na tom o dosť horšie. Zastúpenie žien sa rôzni z viacerých dôvodov. Napríklad, vo Francúzsku je uplatnenie žien v interim rolách podporované zákonmi o rodovej inklúzii a dopytom v oblasti ľudských zdrojov a financií, kde sú ženy výrazne zastúpené. V Poľsku je všeobecne väčší podiel ženských pracovníkov než v iných krajinách, čo má vplyv aj na ženské zastúpenie v interim manažmente. 

Trh pre interim manažment ostáva silný. Priemerná vyťaženosť európskych interim manažérov je naďalej vysoká, a to 69%. Vyťaženosť interim manažérov bola najvyššia v Česku (73%), Nemecku (70%), Taliansku (85%) a Švajčiarsku (70%), najnižšia v Španielsku (54%) a Lichtenštajnsku (58%). 

Celkovo, rast interim manažmentu za posledné 4 roky je veľmi pôsobivý. V Rakúsku vzrástlo zastúpenie interim manažmentu z 48% v roku 2020 na 67% v roku 2023. V ostatných krajinách sa zvýšilo uplatnenie interim manažérov v priemere o 14% oproti prieskumu z roku 2020. 

Interim projekty na plný úväzok, kde je interim manažér 100% dedikovaný jednej spoločnosti, boli typickým spôsobom spolupráce v severnej Európe, kým projekty na čiastočný úväzok sa vyskytovali častejšie v Španielsku a Taliansku. Ako ukazujú údaje z prieskumu, Taliansko (52%) s Španielsko (38%) vedú v počte “part-time” interim projektov, kým na ostatných trhoch je priemer medzi 16% (Francúzsko) a 27% (Rakúsko). Dôvodom je, že väčšina spoločností v Španielsku sú malé rodinné firmy a to znamená dve veci – nižšia kapacita investovať do projektov a tradičnejšia kultúra. Interim manažéri si tak musia získať dôveru majiteľov a preukázať svoju pridanú hodnotu, ktorú vedia spoločnosti priniesť. 

Čo sa týka interim zadaní, prevládajú pozície vrcholového manažmentu. Podľa prieskumu pôsobilo na pozíciach vrcholového manažmentu priemerne 30% interim manažérov. V rámci funkčných manažérskych úloh boli interim manažéri zastúpení v oblasti predaja (4,4%), prevádzky/chodu spoločnosti (10,1%), IT (5,6%), HR (8,8%) a financií (11,4%). Prieskum však tiež ukazuje, že požiadavky trhu sú odlišné v závislosti od krajiny.  

Interim manažéri vo všeobecnosti pôsobia na výkonných pozíciách. Podľa prieskumu predstavuje táto kategória naprieč trhmi priemerne 60%: 35% riaditelia alebo vedúci oddelení, 21% CEO, generálny riaditeľ, alebo obdobná pozícia. V Rakúsku (37%) a Spojenom Kráľovstve (46%) mali najnižšie zastúpenie C-level interim manažérov, naopak, v Poľsku (77%) a Španielsku (75%) zas najvyššie.

Len veľmi málo odvetví alebo sektorov v Európe nie je závislých na interim manažéroch. Medzi top 5 sektorov, kde európski interim manažéri pôsobia, patrí výroba, priemysel, automotive, IT a zdravotníctvo. 

Interim manažment je atraktívny pre spoločnosti všetkých veľkostí a typov. 11% spoločností, ktoré využívali služby interim manažmentu, mali nad 10 000 zamestnancov. Spoločnosti s počtom zamestnancov 100 – 1000 najčastejšie využívali služby interim manažmentu, obsadzovali až 57% všetkých interim projektov. Ale aj malé spoločnosti s počtom zamestnancov 10 – 50 využívali služby interim manažérov, a to 9% interim projektov. 

Najviac využívali interim služby korporácie (31%), za nimi nasledovali malé a stredné podniky (29%) a rodinné podniky (22%). V prieskume sa však objavili aj zaujímavé odchýlky – v Rakúsku (37%) aj Spojenom Kráľovstve (28%) výrazné percento interim manažérov pôsobilo v organizáciách verejného sektora. Vo Francúzsku zas interim manažment našiel značné uplatnenie pri startupoch (21%), pričom na iných trhoch vo všeobecnosti takmer vôbec (0-5%). 

Priemerné trvanie interim projektu bolo relatívne konzistentné – priemerne 11,5 mesiaca, teda necelý rok. Najdlhšia priemerná doba trvania projektov bola v Švajčiarsku (15,3) a Taliansku (14,7), najkratšia v Rakúsku (9,9) a Poľsku (10,5). 

Medzi najčastejšie úlohy, na ktoré boli povolaní interim manažéri, patril jednoznačne change management. Do prvej top päťky sa dostala aj optimalizácia procesov, business development či projektový manažment. 

Čo sa týka spôsobu, akým sa interim manažéri dostávajú k interim projektom, európski klienti naďalej preferujú profesionálne služby poskytovateľov alebo osobné vzťahy. Najefektívnejšie sú osobné siete, až 43% projektov vzniklo vďaka existujúcim vzťahom s klienmi alebo s pomocou kolegov a osobnej siete kontaktov. Spoločnosti poskytujúce služby interim manažmentu zastrešujú v priemere 32% interim príležitostí.

Denné sadzby interim manažérov sú rôzne v závislosti od trhu. Európsky priemer je 999 EUR a zaznamenal sa mierny nárast (o cca 5%). Najnižšia denná sadzba je v Poľsku (544 EUR), Španielsku (618 EUR), Česku (621 EUR) a Portugalsku (628 EUR). Najvyššie denné sadzby majú v Švajčiarsku (1 504 EUR), Nemecku (1 318 EUR) a Lichtenštajnsku (1 242 EUR). 

Medzi najväčšie priority pre toto obdobie patrí: 

Akvizícia projektov a marketing: Zlepšenie vizibility a nárast príležitostí

Digitalizácia a použitie umelej inteligencie: Rozvoj skúseností s prácou s digitálnymi nástrojmi, umelou inteligenciou a využívanie technológií, ako napríklad ChatGPT. 

Rovnováha pracovného a osobného života: Rovnováha medzi prácou, zdravím a zvládanie stresu na zaistenie tejto rovnováhy

Krízový a rizikový manažment: Riešenie ekonomickej nestability, riadenie rizík a riešenie dodávateľských problémov pri súčasnom zabezpečení efektívnych krízových riešení. 

Profesionálny rozvoj a budovanie kontaktov: Neustále sa vzdelávať, rozširovať siete kontaktov a držať krok s aktuálnymi trendmi, ako napr. digitalizácia a využitie umelej inteligencie.

Zdroj: Interim Management In Europe: Making Great Progress

(Jon Younger)

PÁČIL SA VÁM TENTO ČLÁNOK? ZDIEĽAJTE HO S PRIATEĽMI

Interim Management blog

Webinár na tému INTERIM MANAGEMENT

12. júna 2024 sme mali česť zúčastniť sa webinára na tému INTERIM MANAGEMENT. Pod vedením Slavka Fuleka z recru diskutovali…