Prehľad cookies, označenie, účel, doba spracúvania, príjemcovia

 

Cookie/označenieNevyhnutné (N) alebo dobrovoľné (D)Údaje/účelDoba spracúvania údajovPríjemcovia
_gaDPoužíva sa na rozlišovanie užívateľov

 

Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Nástroj na odmietnutie cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

24 mesiacov Google1
_gidDPoužíva sa na rozlišovanie užívateľov

 

Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Nástroj na odmietnutie cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

24 hodínGoogle1
_gatDPoužíva sa na zrýchlenie odozvy web stránky. Ak je Google Analytics nasadený prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_ <property-id>.

 

Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Nástroj na odmietnutie cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

1 minútaGoogle1
_gac_<property-id>DObsahuje informácie o používateľovi týkajúce sa reklamnej kampane Google Adwords

 

Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Nástroj na odmietnutie cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

90 dníGoogle1
PHPSESSIDNZachováva stav relácie používateľa v rámci návštevy web stránky.sessionPersonality s.r.o.
_hjClosedSurveyInvitesDHotjar cookie, ktorý je nastavený, keď návštevník interaguje s modálnym kontextovým oknom s pozvánkou na prieskum. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaké pozvanie znova neobjavilo, ak už bolo zobrazené.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar2
_hjDonePollsDSúbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď návštevník dokončí anketu pomocou miniaplikácie Spätná väzba. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa ten istý prieskum neobjavil, ak už bol vyplnený.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar2
_hjMinimizedPollsDHotjar cookie, ktorý je nastavený, keď návštevník minimalizuje miniaplikáciu Spätná väzba. Používa sa na zabezpečenie toho, aby miniaplikácia zostala minimalizovaná, keď návštevník prechádza cez web stránku.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar 2
_hjShownFeedbackMessageDHotjar cookie, ktorá sa nastavuje, keď návštevník minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu spätnú väzbu. Deje sa tak tak, aby sa prichádzajúca spätná väzba načítala čo najmenšie, ak návštevník prejde na inú stránku, na ktorej je formulár nastavený na zobrazenie.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar 2
_hjidDCookie Hotjar, ktoré sa nastavuje pri prvom príchode návštevníka na stránku pomocou skriptu Hotjar. Používa sa na pretrvávanie užívateľského ID Hotjar, ktoré je jedinečné pre danú stránku v prehliadači. Tým sa zabezpečí, že správanie návštevníka sa pri následných návštevách tej istej stránky priradí k rovnakému ID používateľa.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

 

12 mesiacovHotjar2
_hjRecordingLastActivityDZaznamenáva správanie návštevníka pri nahrávaní jeho pohybu po webe

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

 

sessionHotjar2
_hjUserAttributesHashDAtribúty používateľov odoslané prostredníctvom rozhrania API identifikácie Hotjar sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte počas trvania relácie, aby bolo možné zistiť, kedy sa atribút zmenil a musí sa aktualizovať.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

 

sessionHotjar2
_hjCachedUserAttributesDTento súbor cookie ukladá atribúty používateľa, ktoré sa odosielajú prostredníctvom rozhrania API identifikácie Hotjar, kedykoľvek používateľ nie je vo vzorke. Tieto atribúty sa uložia, iba ak používateľ interaguje s nástrojom spätnej väzby Hotjar.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

 

sessionHotjar2
_hjLocalStorageTestDTento súbor cookie sa používa na kontrolu, či skript sledovania služby Hotjar môže používať miestne úložisko. Ak je to možné, v tomto súbore cookie sa nastaví hodnota 1. Dáta uložené v in_hjLocalStorageTest nemajú čas vypršania, ale vymažú sa takmer okamžite po ich vytvorení.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

 

>100 msHotjar2 Malta
_hjIncludedInSampleDTento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar o tom, či je tento návštevník zahrnutý do vzorky, ktorá sa používa na generovanie funnelu. Toto je súbor cookie relácie, ktorý sa pri opustení stránky zmaže.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

 

sessionHotjar2
_hjAbsoluteSessionInProgressDTento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa.

 

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

30 minútHotjar2
UserMatchHistoryDSynchronizácia ID reklám LinkedIn

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

30 dníLinkedIn3
li_sugrDIdentifikátor prehliadača

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

3 mesiaceLinkedIn3
BizographicsOptOutDUrčuje stav deaktivácie sledovania treťou stranou zo strany užívateľa

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

10 rokovLinkedIn 3
_guidDČlen nepriamy identifikátor pre sledovanie konverzií, presmerovanie, analytiku

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

3 mesiaceLinkedIn 3
li-oatmlDNepriamy identifikátor pre sledovanie konverzií, presmerovanie, analytiku

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

1 mesiacLinkedIn 3
li_fat_idDNepriamy identifikátor pre sledovanie konverzií, presmerovanie, analytiku

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

1 mesiacLinkedIn3
UDIdentifikátor prehliadača

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

3 mesiaceLinkedIn3
bcookieDID cookie prehliadača

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

24 mesiacovLinkedIn 3
bscookieDZabezpečený súbor cookie prehliadača

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

 

 

24 mesiacovLinkedIn 3
langDNastavuje predvolené miestne nastavenie / jazyk

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

 

 

sessionLinkedIn 3
lidcDPoužíva sa na smerovanie

 

Bližie informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

 

 

24 hodínLinkedIn 3
rc::cNRozpoznáva ľudské návštevníka od robotaSessionGoogle1
Facebook PixelDidentifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)3 mesiaceFacebook4

 

1 Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

2 Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

3 LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

4 Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

 

Získajte všetky informácie o TOP HEADS

STIAHNITE SI NAŠU PREZENTÁCIU